Xe tải Hino

Xe Tải Hino Dutro 5T XZU342L-130HD
Xe Tải Hino Dutro 5T XZU342L-130HD
Kích thước thùng: 4450 x 1850 x 600/1850 mm
Giá: liên hệ
Xe tải Hino 1 tấn 5 XZU650L thùng dài 4m4
Xe tải Hino 1 tấn 5 XZU650L thùng dài 4m4
Kích thước thùng: 4600 x 1720 x 1780 (mm)
Giá: liên hệ
Xe Tải Hino 3T5 - Hino XZU720L Thùng Dài 5m2
Xe Tải Hino 3T5 - Hino XZU720L Thùng Dài 5m2
Kích thước thùng: 5300 x 2050 x 600/1890 mm
Giá: liên hệ
Xe Tải Hino 3 Tấn 5 XZU352L Thùng Dài 5m7
Xe Tải Hino 3 Tấn 5 XZU352L Thùng Dài 5m7
Kích thước thùng: 5680 x 1825 x 600/1850 mm
Giá: liên hệ
Xe Tải Hino 6.5 Tấn FC thùng dài 5m7 - 6m7 - 7m2
Xe Tải Hino 6.5 Tấn FC thùng dài 5m7 - 6m7 - 7m2
Kích thước thùng: 7200 x 2280 x 770/2060 mm
Giá: liên hệ
Xe Tải Hino 5 Tấn XZU730L Thùng Dài 5m7
Xe Tải Hino 5 Tấn XZU730L Thùng Dài 5m7
Kích thước thùng: 5650 x 2050 x 705/1960 (mm)
Giá: liên hệ


0902 510 289