Image Slider
Xe tải
Xe ben
Xe Tải Hino Dutro 5T XZU342L-130HD
Xe Tải Hino Dutro 5T XZU342L-130HD
Kích thước thùng: 4450 x 1850 x 600/1850 mm
Giá: liên hệ
Xe tải Hino 1 tấn 5 XZU650L thùng dài 4m4
Xe tải Hino 1 tấn 5 XZU650L thùng dài 4m4
Kích thước thùng: 4600 x 1720 x 1780 (mm)
Giá: liên hệ
Xe Tải Tata Ultra 7 Tấn 5
Xe Tải Tata Ultra 7 Tấn 5
Kích thước thùng: 6200 x 2500 x 2500
Giá: 565,000,000
Xe Tải TaTa 1T2 Euro 4 2018
Xe Tải TaTa 1T2 Euro 4 2018
Kích thước thùng: 2620 x 1460 x 1220/1450
Giá: 260,600,000
Xe Tải 7 Tấn 5  TMT Howo
Xe Tải 7 Tấn 5 TMT Howo
Kích thước thùng: 6.200 x 2.250 x 1.800/2.150 (mm)
Giá: 436,500,000
Xe tải 6 tấn TMT Howo máy ISUZU
Xe tải 6 tấn TMT Howo máy ISUZU
Kích thước thùng: 4.200 x 2.030 x 1.630/1.920 mm
Giá: 375,000,000

Xe Ben Howo 3 Chân 380Hp 2019
Xe Ben Howo 3 Chân 380Hp 2019
Kích thước thùng: 5000 x 2300 x 650 (mm)
Giá: 1,333,400,000
Xe Ben Howo 4 Chân 2019
Xe Ben Howo 4 Chân 2019
Kích thước thùng: 6500 x 2300 x 720 (mm)
Giá: 1,458,200,000
Xe Ben 9 Tấn Howo
Xe Ben 9 Tấn Howo
Kích thước thùng: 4.260 x 2.240 x 755 (mm) = 7.2 Khối
Giá: liên hệ
Xe Ben 2T4 TMT Máy Hyundai
Xe Ben 2T4 TMT Máy Hyundai
Kích thước thùng: 2.690 x 1.590 x 640 (mm) = 2.7 Khối
Giá: 295,000,000
Xe Ben Howo 6T5
Xe Ben Howo 6T5
Kích thước thùng: 3170 x 1960 x 795 (mm) = 5 Khối
Giá: 410,000,000
Xe Ben Howo 8T5
Xe Ben Howo 8T5
Kích thước thùng: 4050 x 2100 x 810 (mm) = 6.9 khối
Giá: 460,000,000

Xe Tải 7 Tấn 5 TMT KM8875T
Xe Tải 7 Tấn 5 TMT KM8875T
Kích thước thùng: 6200 x 2100 x 550/...
Giá: 340,300,000
Xe Ben 8T5 TMT KC10590D
Xe Ben 8T5 TMT KC10590D
Kích thước thùng: 3820 x 2140 x 820 (mm) = 6.7 khối
Giá: 432,900,000
Xe Tải 6 Tấn TMT Máy Isuzu JB7560T
Xe Tải 6 Tấn TMT Máy Isuzu JB7560T
Kích thước thùng: 4200 x 2020 x 1620/1900 (mm)
Giá: 331,500,000
Xe Ben 9 Tấn TMT KC11890D
Xe Ben 9 Tấn TMT KC11890D
Kích thước thùng: 4030 x 2180 x 730 (mm) = 6.4 Khối
Giá: 484,200,000
Xe Ben 7 Tấn TMT KC13280D
Xe Ben 7 Tấn TMT KC13280D
Kích thước thùng: 4420 x 2280 x 585 (mm) = 5.9 khối
Giá: 653,400,000
Xe Tải TMT 2 Tấn 5 Máy Hyundai | TMT HD7325T
Xe Tải TMT 2 Tấn 5 Máy Hyundai | TMT HD7325T
Kích thước thùng: 3600 x 1850 x 1640/1850 (mm)
Giá: 282,600,0000902 510 289